Đà Nẵng

Miễn phí

3 tháng

10 Like

Miễn phí 3 tháng

200,000 VND

1 tháng

8,000 STOCK

1 tháng

FOODPAL POLICY

When you advertise your restaurant, you need 500 stock (-500)

► if your restaurant get over 10 likes within 3 months, you can adviertise more 3 months.

Foodpal 4 place - 1 page
Hancook 2018.06.29 Nhà hàng Hàn Quốc

Hancook

{지도:1^|^316 - 318 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng ^|^^|^(16.0687416, 108.20497150000006)} Địa chỉ: 316-318 Hải Phòng - Tha…

4PM - 11PM  0236 353 1318  177
Cafeonthuwheels 2018.06.20 Nhà hàng Việt Nam

Cafe On Thu Wheels

{지도:1^|^3/34 Nguyen Tri Phuong Street, Hue, Viet Nam ^|^^|^(16.4648319, 107.592851)}

7:00 AM - 11:00 PM  0234 3832241  153
NgocChiVegan 2018.06.11 Nhà hàng Việt Nam

Ngọc Chi vegetariant restaurant

{지도:1^|^32 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam ^|^^|^(16.065055, 108.22289169999999)}

06AM - 10PM  09358085088  162
NhahangLeGia 2018.05.29 Nhà hàng hải sản

NhahangLeGia_DaNang

LÊ GIA 1, B9 - B10 VÕ NGUYÊN GIÁP, PHƯỚC MỸ, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG. HOTLINE: 0941 345 995 (MS DUNG) …

9h00 - 22h30  0941345995  474 1