Năm 2030, quy mô nền kinh tế của ĐBSCL sẽ tăng 2-2,5 lần so với hiện nay | FBNC

Home > Services > Vietnam News
Vietnam News

Năm 2030, quy mô nền kinh tế của ĐBSCL sẽ tăng 2-2,5 lần so với hiện n…

stocking 0 9
Năm 2030, quy mô nền kinh tế của ĐBSCL sẽ tăng 2-2,5 lần so với hiện nay -------------------- FBNC (Financial Business News ...
0 Comments