Thời sự quốc tế 10/6 | Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky cùng lúc thông báo về chiến sự | FBNC