Tin quốc tế 10/6 | Xe tăng phương tây xuất trận, cuộc phản công của Ukraine đến đoạn cao trào?, FBNC