Bầu cử Thái Lan 2023: Biến số bất ngờ, phá vỡ mọi cấm kị | Bình luận quốc tế | FBNC