Câu chuyện thế giới 26/5, Tiêm kích F-16 đến Ukraine: Át chủ bài hay chỉ là thần ưng trong lồng sắt?