Tin quốc tế 26/5 | Trung Quốc mô phỏng tiêu diệt nhóm tác chiến tàu sân bay mạnh nhất của Mỹ | FBNC