Câu chuyện thế giới 24/3 | Tại sao lời kêu gọi biểu tình của ông Trump thất bại? | FBNC