Thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu Cao Bằng

Home > COMM > Vietnam News
Vietnam News

Thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu Cao Bằng

15a.jpg
Với 1 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, nhiều cửa khẩu phụ và lối mở, Cao Bằng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu. Tín hiệu đáng mừng là trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhất là làn sóng dịch lần thứ 4, song hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn Cao Bằng có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, để hướng tới một tương lai bền vững hơn, Cao Bằng còn khá nhiều việc phải làm.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand