Xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu đường bộ tăng mạnh

Home > COMM > Vietnam News
Vietnam News

Xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu đường bộ tăng mạnh

66550003pm_240713929_2427961254005544_8194518179186940714_n.jpg
Tổng cục Hải quan cho biết, hàng nông thủy sản của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021 chủ yếu được xuất sang 3 thị trường dẫn đầu là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong đó, xuất sang Trung Quốc đạt 4,9 tỷ USD, tăng 21% và chiếm 27% trị giá xuất khẩu hàng nông thủy của cả nước. Tiếp theo xuất sang Hoa Kỳ đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18% và xuất sang Nhật Bản đạt 1,2 tỷ USD, tăng 1,8% so với 8 tháng năm 2020.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand