Thương mại Việt - Trung duy trì tăng trưởng ổn định

Home > Consulting > Vietnam News
Vietnam News

Thương mại Việt - Trung duy trì tăng trưởng ổn định

14a.jpg
Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng thương mại Việt Nam - Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương của cả hai bên. Trong 5 tháng đầu năm nay, thách thức đến từ dịch Covid-19 là rất lớn, nhưng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt 63,6 tỉ USD.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand