Xuất nhập khẩu ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua

Home > Consulting > Vietnam News
Vietnam News

Xuất nhập khẩu ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua

28632237pm_55.jpg
Bộ Công thương cho biết, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020 với tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand