Phim Shot

Phim shot Event

Từ ngày 15/06/2018 đến ngày 15/08/2018

► If you upload your phim shot in this time, we will give you 5,000 stock coupon (sports category coupon ) per one phim shot.
Nếu bạn đăng các bức hình bạn selfie cùng poster của bộ phim bạn vừa xem, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn 5.000 stock ( Phiếu giảm giá cho đồ thể thao)

► You need to upload your film ticket.
Bạn cần đăng tải kèm với vé xem phim của mình cho bộ phim đó

► We will check your mobile phone number and address, when we send this coupon.
Chúng tôi sẽ kiểm tra lại số điện thoại di động và địa chỉ của bạn trước khi gửi tặng bạn các phiếu giảm giá này.

Phim shot

Please upload your picture with movie poster and ticket. Vui lòng đăng tải các bức ảnh của bạn selfie cùng poster và vé xem phim

► you can get  +100   per 1 shot
Bạn sẽ nhận được 100 stock cho 1 bộ phim

► If you get 3 likes, we will give you 300 stock.
Nếu bạn nhận được 3 like, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn 300 stock

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.
Hãy tham gia cùng cộng đồng review phim, hiện đang có các ưu đãi tặng stock đối với review đầu tiên, tặng bom stock và nhận stock may mắn.

 • 1 LoanNguyễn
  196
 • 2 satoh
  135
 • 3 Kenzo
  132
 • 4 Thuthanh
  128
 • 5 Jilly
  115
 • 6 stocking
  33
 • 7 Theunguyen
  11
 • 8 jennyjane
  5
 • 9 trang272
  5
 • 1 Anhnt
  107,639
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  65,017
 • 4 draco
  61,862
 • 5 vinaqueen
  56,211
 • 6 ngocpham
  52,063
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 Jilly
  42,924
 • 9 Trinhlantuong
  37,882
 • 10 trang272
  31,358
 • 1 ngocpham
  42,572
 • 2 Phuonghongnt
  35,110
 • 3 draco
  30,102
 • 4 asiaking
  28,627
 • 5 vanlong
  27,166
 • 6 ngale0709
  19,972
 • 7 Anhnt
  16,891
 • 8 zero
  14,623
 • 9 Vann
  13,575
 • 10 lananhnt602
  12,700