Du lịch Đài loan

1. Please upload your own picture and introduce Taiwan travel place

2. Any language is ok ( Vietnamese ok)

3. If you upload, you can get 3 stock

4. If you upload same place picture in comment, you can get 3 stock.

5. If you explain this place by different languange in comment, you can get 3 stock.

[Taipei] Bopiliao Historical Block

PhoebeWu
2018.12.19 18:02 78 0
 • - Star:
 • - [ check star : 0 / 0 joined ]

Contents

TRIPAL

剝皮寮聚落成形於清代早期.橫跨清代、日治、民國三個時代,混合了不同時期的建築風格與人文風貌,成為一條足以代表艋舺特色的市街。

2009年,『剝皮寮歷史街區』整修竣工,佇立於今日臺北市萬華區巷弄中,延續著百餘年的歷史軌跡:拱型亭仔腳紅褐古樸磚牆,縈繞著古意盎然的氛圍。

這群見證了艋舺市街發展的舊建築,現今更融入教育與文化意涵,成為鄉土歷史教育及藝文展演的重要場域 …

con đường cổ có từ thời dầu nhà thanh, cho tới khi bị nược nhật chiếm đóng, với lịch sử hown 200 năm, kết hop nhiêu lối kiến truvs từ các nước tạo thành, đặc biệt vị trí gần với miếu long sơn. nếu du khách có dịp đến tham quan miếu long sơn thì đừng bỏ qua địa điẻm đặc biệt này.

 

0
Please login or sign in
- PhoebeWu - Activity : Economy Class / Level 1 - S-Level : 2
Stock 1,100
Activity 368
[A-Level 1] - Processing 74%
- Join Date : 2018-07-25 19:36:06
- Latest login : 2018-12-19 16:47:56
- Sign : no
- Introduction : no

Danh sách bình luận  (0)

no comment
Total28 - 1 page
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Crystall
  111
 • 2 vancon
  61
 • 3 panggo
  51
 • 4 stockmanager
  47
 • 5 kimjeunghyeon
  31
 • 6 stocking
  10
 • 7 laylay
  10
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,863
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,768
 • 1 tw0001
  318,491
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 vancon
  95,054
 • 4 ngocpham
  43,600
 • 5 Phuonghongnt
  35,230
 • 6 draco
  30,163
 • 7 asiaking
  28,899
 • 8 vanlong
  27,166
 • 9 Anhnt
  21,609
 • 10 ngale0709
  20,012