Du lịch Việt Nam

[Hue] The Imperial City- Kinh thành Huế

stockmanager
2019.04.20 13:43 69 0
 • - Thống kê sao :
 • - [ Điểm đánh giá : 0 / 0 dự phần ]

본문

Tên địa điểm : Không viết ở đây
Thông tin liên lạc : Không viết ở đây
Địa chỉ :

Kinh thành Huế hay Thuận Hóa kinh thành (順化京城) là một tòa thành ở Cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm từ 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.

0
로그인 후 평가 가능합니다.
- stockmanager - Activity : Manager - S-Level : 10
Stock 326,567
Activity 12,558
[A-Level 7] - Processing 59%
- Join Date : 2017-08-11 11:24:04
- Latest login : 2019-08-14 12:55:35
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 0

no comment
Toàn bộ 36 - 1 trang
Vietnam Trip Monthly Best
1 Dalat - city of love +8
2 우리 자랑스러운 고향- 하롱베이 +1
3 Coto Island - Quang Ninh Provi… +3
4 Quan Lạn Island
5 Đền Hùng-Phu Tho
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  61
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 thocminh
  31,061
 • 8 엄장윤
  26,443
 • 9 lananhnt602
  23,778
 • 10 Tamttm
  23,773
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,890
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  99,443
 • 10 ngocpham
  43,663