Du lịch Việt Nam

[etc] Dalat - Flower city

김선미
2018.11.02 00:49 265 1
 • - Thống kê sao :
 • - [ Điểm đánh giá : 0 / 0 dự phần ]

본문

Tên địa điểm : Không viết ở đây
Thông tin liên lạc : Không viết ở đây
Địa chỉ :
이 시간에 달랏은 무엇이 있지?
사진을 찍는 것을 좋아하시는 분들은 놓친다면 많이 아쉬울 것 같다!!
요즘 도시전제에 다 작은 해바라기의 노란색으로 가득한다!
달랏에 오세요~~
Hi~~ If you like to take photo and wanna have a beautiful photo let come to Dalat right now!!
0
로그인 후 평가 가능합니다.
- 김선미 - Activity : Economy Class / Level 1 - S-Level : 2
Stock 175
Activity 267
[A-Level 1] - Processing 54%
- Join Date : 2018-02-27 08:24:21
- Latest login : 2019-01-13 02:23:06
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 1

stocking's comment

stocking 2018.11.02 00:59

달랏에 가서 살고 싶네요 ^^

Toàn bộ 36 - 1 trang
Vietnam Trip Monthly Best
1 Dalat - city of love +8
2 Coto Island - Quang Ninh Provi… +3
3 우리 자랑스러운 고향- 하롱베이 +1
4 Quan Lạn Island
5 Dalat - Flower city +1
Đăng Nhập
 • 1 네모의꿈
  110
 • 2 Crystall
  31
 • 3 panggo
  21
 • 4 stocking
  10
 • 1 vancon
  146,788
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,890
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  100,939
 • 10 ngocpham
  43,663