Tán gẫu

►Vietnamese free talk

今天是我的生日快乐。但是下雨很大我不能去玩。。。 有人祝我吗? :))))

LoanNguyễn 14.♡.10.156
2018.08.30 23:45 376 4

Contents

0
Please login or sign in
- LoanNguyễn - Activity : Economy Class / Level 5 - S-Level : 2
Stock 2,092
Activity 6,463
[A-Level 5] - Processing 59%
- Join Date : 2017-11-19 14:49:39
- Latest login : 2019-06-05 15:13:52
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 4

guoxiong's comment

guoxiong 113.♡.228.134 2018.08.31 19:06

1 đoạn gồm 3 câu ngắn câu đều sai ngữ pháp hết.

LoanNguyễn's comment

LoanNguyễn 14.♡.152.34 2018.08.31 22:33

你改给我。可以吗?

guoxiong's comment

guoxiong 113.♡.228.134 2018.08.31 23:07

今天是我生日,我想出去跟朋友一起庆祝。但是雨下得很大,让我没办法出去了。

stocking's comment

stocking 58.♡.118.161 2018.09.19 00:43

说话有点晚了,但是我想说祝贺生日快乐

Total 103 - 1 page
Subject
stockmanager 2019.05.04 130 0
stockmanager 2019.05.03 165 0
lac 2019.04.12 158 0
lac 2019.01.05 225 0
lac 2018.12.07 242 0
china 2018.12.06 236 0
china 2018.11.30 266 0
lac 2018.11.29 263 0
stocking 2018.09.19 303 0
LoanNguyễn 2018.08.30 377 0
LoanNguyễn 2018.08.27 331 0
Trongnguyen 2018.08.10 332 0
Trongnguyen 2018.08.07 371 0
Lợi 2018.07.24 382 0
Ruanqiuhe 2018.07.24 373 0
Đăng Nhập
 • 1 네모의꿈
  110
 • 2 Crystall
  31
 • 3 panggo
  21
 • 4 stocking
  10
 • 1 vancon
  146,788
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,890
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  100,939
 • 10 ngocpham
  43,663