Câu chuyện

mùa đông tháng 5

2019.05
10

contents

 

mùa đông giữa mùa hè là có thật các bác ạ. cái thười tiết ẩm ương này làm em muốn cày phim quá. 

 

 

- lac - Activity : Economy Class / Level 4 - S-Level : 2
Stock 529
Activity 3,433
[A-Level 4] - Processing 22%
- Join Date : 2017-11-08 00:55:01
- Latest login : 2019-10-08 00:18:37
- Sign : no
- Introduction : no

Mục lục binh luận  ( 0 )

Không binh luận

Stock is our life

Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 31/07/2018 --- it's will finish today and we'll notice tomorrow

Câu chuyện

Picture, Music(soundcloud, youtube, vimeo), Video(youtube, vimeo)

Everyday one picture is also ok (You can upload 10 stories per day), we hope you upload your real story and share with member.

► you can get  +3   per 1 story

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.
Hãy tham gia cùng cộng đồng review phim, hiện đang có các ưu đãi tặng stock đối với review đầu tiên, tặng bom stock và nhận stock may mắn.

Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  31
 • 1 vancon
  146,998
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,650,156
 • 3 connector3
  1,636,389
 • 4 lanphuong
  1,629,926
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  101,812
 • 10 ngocpham
  43,663