Câu chuyện

Câu chuyện

Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 31/07/2018

► If you upload your story everyday (over 30 days), we will give you 30,000 stock.
Nếu bạn đăng câu chuyện của bạn hằng ngày ( trên 30 ngày), chúng tôi sẽ tặng bạn 30,000 stock.

► You can use this stock for any products.
Bạn có thể sử dụng stock để mua bất kỳ sản phẩm nào trên Web.

► We will check your mobile phone number and address, when we send products

Câu chuyện

Picture, Music(soundcloud, youtube, vimeo), Video(youtube, vimeo)

Everyday one picture is ok, if you are busy

► you can get  +3   per 1 story

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.
Hãy tham gia cùng cộng đồng review phim, hiện đang có các ưu đãi tặng stock đối với review đầu tiên, tặng bom stock và nhận stock may mắn.

 • 1 LoanNguyễn
  196
 • 2 satoh
  135
 • 3 Kenzo
  132
 • 4 Thuthanh
  128
 • 5 Jilly
  115
 • 6 stocking
  33
 • 7 Theunguyen
  11
 • 8 jennyjane
  5
 • 9 trang272
  5
 • 1 Anhnt
  107,639
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  65,017
 • 4 draco
  61,862
 • 5 vinaqueen
  56,211
 • 6 ngocpham
  52,063
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 Jilly
  42,924
 • 9 Trinhlantuong
  37,882
 • 10 trang272
  31,358
 • 1 ngocpham
  42,572
 • 2 Phuonghongnt
  35,110
 • 3 draco
  30,102
 • 4 asiaking
  28,627
 • 5 vanlong
  27,166
 • 6 ngale0709
  19,972
 • 7 Anhnt
  16,891
 • 8 zero
  14,623
 • 9 Vann
  13,575
 • 10 lananhnt602
  12,700