Chat Study Tiếng Việt

► Please teach me Vietnamese.

► When we chat each other, we study Vietnamese together.(Use world language)

► When you upload here, we'll give you 3 stock. ( Copyright belong to stockzero)

► Please don't copy this contents.

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 한국어로 검색하셔도 됩니다.

► 베트남어를 한자 한자 따라서 코멘트에 적어보세요, 어느새인가 실력이 ^^

► 무단 전제 및 복제를 금지합니다.

► 日本語でお問い合わせください

Trasfort phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam

페이지 정보

작성자 no_profile stockmanager 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 1건 조회 81회 작성일 19-04-12 17:01

본문

Dưới đây là một số phương tiện giao thông bằng tiếng Việt, dịch nghĩa tiếng anh, các bạn bổ sung tiếng trung, nhật và tiếng khác mà bạn biết nữa nhé.

xe máy: motobike

xe ôm : motortaxi (go-viet, grab bike...)

xe đạp: bicycle

ô tô: car

taxi: taxi

xe buýt :bus

xe tải :truck

máy bay: air

tàu, thuyền : boat

추천0
 • 트위터로 보내기
 • 페이스북으로 보내기
 • 구글플러스로 보내기

댓글목록

Total 749건 1 페이지
Chat Study Vietnamese 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
열람중 Trasfort no_profile stockmanager 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 82 0 04-12
748 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 139 0 02-02
747 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 135 0 02-02
746 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 125 0 02-02
745 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 143 0 02-02
744 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 306 0 11-08
743 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 289 0 11-08
742 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 288 0 11-08
741 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 270 0 11-07
740 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 247 0 11-07
739 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 275 0 11-07
738 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 246 0 11-06
737 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 293 0 11-06
736 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 252 0 11-06
735 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 233 0 11-05
734 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 253 0 11-05
733 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 237 0 11-05
732 Flower no_profile Crystall 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 229 0 11-03
731 Sentence
Lỗi của tôi. 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 239 0 11-01
730 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 223 0 11-01
729 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 236 0 11-01
728 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 211 0 10-31
727 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 196 0 10-31
726 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 207 0 10-31
725 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 196 0 10-29
724 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 194 0 10-29
723 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 199 0 10-29
722 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 209 0 10-25
721 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 215 0 10-25
720 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 203 0 10-24
719 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 211 0 10-24
718 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 225 0 10-19
717 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 214 0 10-19
716 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 217 0 10-19
715 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 233 0 10-19
714 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 208 0 10-19
713 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 215 0 10-18
712 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 209 0 10-18
711 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 228 0 10-18
710 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 218 0 10-18
709 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 285 0 10-18
708 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 181 0 10-17
707 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 209 0 10-17
706 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 177 0 10-17
705 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 178 0 10-17
704 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 225 0 10-16
703 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 193 0 10-16
702 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 218 0 10-15
701 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 180 0 10-15
700 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 190 0 10-15
699 Flower
Hoa mận 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 195 0 10-12
698 Flower
Hoa dã quỳ 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 195 0 10-12
697 Flower
hoa cải 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 209 0 10-12
696 Flower
Hoa gạo 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 197 0 10-12
695 Word
Bọ rùa 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 177 0 10-11
694 Word
Châu chấu 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 204 0 10-11
693 Word
Tổ kiến 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 169 0 10-11
692 Etc
Đối mặt 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 187 0 10-10
691 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 177 0 10-10
690 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 203 1 10-10
689 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 212 0 10-09
688 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 210 0 10-09
687 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 198 0 10-09
686 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 196 0 10-08
685 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 163 0 10-08
684 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 191 0 10-08
683 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 201 0 10-08
682 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 173 0 10-04
681 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 159 0 10-04
680 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 162 0 10-04
679 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 193 1 10-03
678 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 185 0 10-03
677 Flower
Hoa lưu ly 댓글+ 2
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 178 0 10-03
676 Flower
Hoa phong lan 댓글+ 2
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 220 0 10-03
675 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 142 0 10-03
674 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 161 0 10-03
673 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 147 0 10-03
672 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 132 0 10-02
671 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 131 0 10-02
670 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 135 0 10-02
669 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 173 0 10-01
668 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 150 0 10-01
667 Flower
Hoa chuối 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 168 0 10-01
666 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 171 0 10-01
665 Sports no_profile Meow 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 149 0 09-29
664 Cooking
Nem 댓글+ 1
no_profile Meow 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 159 0 09-29
663 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 168 0 09-29
662 Flower
Hoa đào 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 176 0 09-29
661 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 131 0 09-28
660 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 136 0 09-28
659 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 130 0 09-28
658 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 130 0 09-28
657 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 127 0 09-28
656 Basic no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 146 0 09-28
655 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 132 0 09-28
654 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 138 0 09-28
653 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 132 0 09-28
652 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 130 0 09-28
651 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 132 0 09-28
650 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 132 0 09-28
게시물 검색
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  61
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,220
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,252
 • 6 vancn
  1,621,347
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  98,486
 • 10 ngocpham
  43,643