Chat Study Tiếng Việt

► Please teach me Vietnamese.

► When we chat each other, we study Vietnamese together.(Use world language)

► When you upload here, we'll give you 3 stock. ( Copyright belong to stockzero)

► Please don't copy this contents.

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 한국어로 검색하셔도 됩니다.

► 베트남어를 한자 한자 따라서 코멘트에 적어보세요, 어느새인가 실력이 ^^

► 무단 전제 및 복제를 금지합니다.

► 日本語でお問い合わせください

Trasfort phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam

페이지 정보

작성자 no_profile stockmanager 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 1건 조회 180회 작성일 19-04-12 17:01

본문

Dưới đây là một số phương tiện giao thông bằng tiếng Việt, dịch nghĩa tiếng anh, các bạn bổ sung tiếng trung, nhật và tiếng khác mà bạn biết nữa nhé.

xe máy: motobike

xe ôm : motortaxi (go-viet, grab bike...)

xe đạp: bicycle

ô tô: car

taxi: taxi

xe buýt :bus

xe tải :truck

máy bay: air

tàu, thuyền : boat

추천0
 • 트위터로 보내기
 • 페이스북으로 보내기
 • 구글플러스로 보내기

댓글목록

Total 750건 1 페이지
Chat Study Vietnamese 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
750 Food
Fast food 댓글+ 1
no_profile crys7797 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 1 0 10-14
열람중 Trasfort no_profile stockmanager 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 181 0 04-12
748 Basic
KINH NGHIỆM 댓글+ 1
no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 236 0 02-02
747 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 225 0 02-02
746 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 210 0 02-02
745 Basic no_profile stocking 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 227 0 02-02
744 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 409 0 11-08
743 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 393 0 11-08
742 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 395 0 11-08
741 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 365 0 11-07
740 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 332 0 11-07
739 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 359 0 11-07
738 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 332 0 11-06
737 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 389 0 11-06
736 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 342 0 11-06
735 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 320 0 11-05
734 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 332 0 11-05
733 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 310 0 11-05
732 Flower no_profile Crystall 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 301 0 11-03
731 Sentence
Lỗi của tôi. 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 313 0 11-01
730 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 312 0 11-01
729 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 317 0 11-01
728 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 294 0 10-31
727 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 274 0 10-31
726 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 273 0 10-31
725 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 265 0 10-29
724 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 260 0 10-29
723 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 274 0 10-29
722 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 277 0 10-25
721 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 276 0 10-25
720 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 281 0 10-24
719 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 273 0 10-24
718 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 289 0 10-19
717 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 271 0 10-19
716 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 274 0 10-19
715 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 295 0 10-19
714 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 272 0 10-19
713 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 285 0 10-18
712 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 264 0 10-18
711 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 289 0 10-18
710 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 268 0 10-18
709 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 364 0 10-18
708 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 233 0 10-17
707 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 258 0 10-17
706 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 227 0 10-17
705 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 228 0 10-17
704 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 281 0 10-16
703 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 253 0 10-16
702 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 268 0 10-15
701 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 219 0 10-15
700 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 241 0 10-15
699 Flower
Hoa mận 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 228 0 10-12
698 Flower
Hoa dã quỳ 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 236 0 10-12
697 Flower
hoa cải 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 246 0 10-12
696 Flower
Hoa gạo 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 234 0 10-12
695 Word
Bọ rùa 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 226 0 10-11
694 Word
Châu chấu 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 249 0 10-11
693 Word
Tổ kiến 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 214 0 10-11
692 Etc
Đối mặt 댓글+ 1
no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 229 0 10-10
691 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 225 0 10-10
690 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 251 1 10-10
689 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 263 0 10-09
688 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 254 0 10-09
687 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 253 0 10-09
686 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 239 0 10-08
685 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 203 0 10-08
684 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 231 0 10-08
683 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 241 0 10-08
682 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 209 0 10-04
681 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 194 0 10-04
680 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 198 0 10-04
679 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 230 1 10-03
678 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 220 0 10-03
677 Flower
Hoa lưu ly 댓글+ 2
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 213 0 10-03
676 Flower
Hoa phong lan 댓글+ 2
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 265 0 10-03
675 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 175 0 10-03
674 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 199 0 10-03
673 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 176 0 10-03
672 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 161 0 10-02
671 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 159 0 10-02
670 Word no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 158 0 10-02
669 Etc no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 210 0 10-01
668 Sentence no_profile Trongnguyen 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 179 0 10-01
667 Flower
Hoa chuối 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 206 0 10-01
666 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 204 0 10-01
665 Sports no_profile Meow 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 191 0 09-29
664 Cooking
Nem 댓글+ 1
no_profile Meow 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 204 0 09-29
663 Flower no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 204 0 09-29
662 Flower
Hoa đào 댓글+ 1
no_profile Miêu 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 201 0 09-29
661 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 160 0 09-28
660 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 169 0 09-28
659 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 164 0 09-28
658 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 168 0 09-28
657 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 175 0 09-28
656 Basic no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 177 0 09-28
655 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 168 0 09-28
654 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 174 0 09-28
653 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 167 0 09-28
652 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 168 0 09-28
651 Health no_profile problemsolver 채팅하기 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 178 0 09-28
게시물 검색
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  31
 • 2 panggo
  21
 • 3 guoxiong
  16
 • 4 Miêu
  15
 • 5 vntrade
  10
 • 6 stocking
  10
 • 7 vancon
  10
 • 1 vancon
  146,998
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,650,156
 • 3 connector3
  1,636,389
 • 4 lanphuong
  1,629,926
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  101,812
 • 10 ngocpham
  43,663