No regist

Proud of Vietnam girl

목초 113.♡.117.206
2017.11.02 16:13 400 3
 • - Star:
 • - [ check star : 5 / 1 joined ]

Contents

이것은 베트남의 전통 복장 이란 Áo dài - 아오자이 입니다. 베트남에 오신 것을 환영합니다.

3
Please login or sign in
- 목초 - Activity : Economy Class / Level 1 - S-Level : 2
Stock 1,210
Activity 51
[A-Level 1] - Processing 11%
- Join Date : 2017-11-02 15:22:58
- Latest login : 2017-12-09 21:50:37
- Sign : no
- Introduction : no

Danh sách bình luận  (3)

stockmanager's Bình luận

stockmanager 123.♡.235.199 2017.11.02 16:24

Xin chào cô gái, bạn vui lòng edit lại ảnh vừa đăng. bạn đã upload photo 2. xin vui lòng upload photo 1, như vậy ảnh sẽ đc hiện ở bên ngoài. Xin cảm ơn!

long's Bình luận

long 223.♡.216.47 2017.11.02 17:14

한국말을 너무 잘 하시네요
예뻐요

DestinyDragon14's Bình luận

DestinyDragon14 113.♡.142.49 2017.12.15 14:06

Cười tươi lắm bạn ơi

Total64 - 1 page
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  61
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,220
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,252
 • 6 vancn
  1,621,347
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  98,486
 • 10 ngocpham
  43,643