No regist

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TÀI CHO MỤC " TÔI LÀ CHUYÊN GIA FOODPAL"

trongnguyen1 14.♡.146.58
2018.08.03 10:56 168 0

본문

Bước 1: Đăng nhập tài khoản stockzero.net

Vào địa chỉ stockzero.net rồi đăng nhập tài khoản của bạn:

Nếu bạn chưa có tài khoản xem hướng dẫn đăng kí tài khoản tại đây:

https://stockzero.net/bbs/board.php?bo_table=l_v_notice&wr_id=92

Bước 2: Di chuyển chuột tới mục FOODPAl và chọn Foodpal Specialist - Vietnam

Bước 3: Click chuột vào Write để đăng tải các thông tin và hình ảnh của nhà hàng

Bước 4: Điền tên nhà hàng ở mục tiêu đề, điền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại và cảm nhận về nhà hàng ở mục nội dung như hình dưới:

Bước 5: Đăng các bức ảnh ở mục upload file sau đó nhấn KIỂM TRA để hoàn thành đăng tải Tôi là chuyên gia FOODPAL

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 86 건 - 1 페이지
제목
stockmanager 2017.09.26 39,480
trongnguyen1 2018.10.29 111
trongnguyen1 2018.10.15 331
trongnguyen1 2018.08.27 208
trongnguyen1 2018.08.27 212
trongnguyen1 2018.08.27 207
vancon 2018.08.24 176
trongnguyen1 2018.08.23 193
trongnguyen1 2018.08.16 280
trongnguyen1 2018.08.14 183
trongnguyen1 2018.08.13 192
trongnguyen1 2018.08.06 217
trongnguyen1 2018.08.06 160
trongnguyen1 2018.08.03 169
trongnguyen1 2018.08.03 131
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 doonya
  196
 • 2 Anhnt
  151
 • 3 Miêu
  123
 • 4 guoxiong
  121
 • 5 panggo
  109
 • 6 connector3
  5
 • 7 vancon
  5
 • 1 Anhnt
  122,433
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,872
 • 4 vinaqueen
  56,246
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Trinhlantuong
  37,892
 • 8 Tamttm
  31,067
 • 9 thocminh
  31,060
 • 10 엄장윤
  26,443
 • 1 phamque
  106,491
 • 2 ngocpham
  43,138
 • 3 Phuonghongnt
  35,210
 • 4 draco
  30,143
 • 5 asiaking
  28,739
 • 6 vanlong
  27,166
 • 7 Anhnt
  20,267
 • 8 ngale0709
  20,012
 • 9 lananhnt602
  17,001
 • 10 Lợi
  15,116