• 접속자 4
  • 북마크
STOCKZERO

No regist

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TÀI CHO MỤC " TÔI LÀ CHUYÊN GIA FOODPAL"

trongnguyen1 14.♡.146.58
2018.08.03 10:56 232 0

본문

Bước 1: Đăng nhập tài khoản stockzero.net

Vào địa chỉ stockzero.net rồi đăng nhập tài khoản của bạn:

Nếu bạn chưa có tài khoản xem hướng dẫn đăng kí tài khoản tại đây:

https://stockzero.net/bbs/board.php?bo_table=l_v_notice&wr_id=92

Bước 2: Di chuyển chuột tới mục FOODPAl và chọn Foodpal Specialist - Vietnam

Bước 3: Click chuột vào Write để đăng tải các thông tin và hình ảnh của nhà hàng

Bước 4: Điền tên nhà hàng ở mục tiêu đề, điền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại và cảm nhận về nhà hàng ở mục nội dung như hình dưới:

Bước 5: Đăng các bức ảnh ở mục upload file sau đó nhấn KIỂM TRA để hoàn thành đăng tải Tôi là chuyên gia FOODPAL

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 87 건 - 1 페이지
제목
stockmanager 2017.09.26 40,002
vancon 2019.01.19 29
trongnguyen1 2018.10.29 210
trongnguyen1 2018.10.15 443
trongnguyen1 2018.08.27 292
trongnguyen1 2018.08.27 295
trongnguyen1 2018.08.27 277
vancon 2018.08.24 244
trongnguyen1 2018.08.23 259
trongnguyen1 2018.08.16 353
trongnguyen1 2018.08.14 249
trongnguyen1 2018.08.13 257
trongnguyen1 2018.08.06 287
trongnguyen1 2018.08.06 229
trongnguyen1 2018.08.03 233