No regist

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TÀI CHO MỤC " TÔI LÀ CHUYÊN GIA FOODPAL"

trongnguyen1 14.♡.146.58
2018.08.03 10:56 90 0

본문

Bước 1: Đăng nhập tài khoản stockzero.net

Vào địa chỉ stockzero.net rồi đăng nhập tài khoản của bạn:

Nếu bạn chưa có tài khoản xem hướng dẫn đăng kí tài khoản tại đây:

https://stockzero.net/bbs/board.php?bo_table=l_v_notice&wr_id=92

Bước 2: Di chuyển chuột tới mục FOODPAl và chọn Foodpal Specialist - Vietnam

Bước 3: Click chuột vào Write để đăng tải các thông tin và hình ảnh của nhà hàng

Bước 4: Điền tên nhà hàng ở mục tiêu đề, điền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại và cảm nhận về nhà hàng ở mục nội dung như hình dưới:

Bước 5: Đăng các bức ảnh ở mục upload file sau đó nhấn KIỂM TRA để hoàn thành đăng tải Tôi là chuyên gia FOODPAL

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 84 건 - 1 페이지
제목
stockmanager 2017.09.26 39,137
trongnguyen1 2018.08.27 111
trongnguyen1 2018.08.27 99
trongnguyen1 2018.08.27 73
vancon 2018.08.24 76
trongnguyen1 2018.08.23 97
trongnguyen1 2018.08.16 181
trongnguyen1 2018.08.14 88
trongnguyen1 2018.08.13 109
trongnguyen1 2018.08.06 142
trongnguyen1 2018.08.06 95
trongnguyen1 2018.08.03 91
trongnguyen1 2018.08.03 75
vancon 2018.08.02 73
trongnguyen1 2018.08.01 79
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Anhnt
  200
 • 2 mustang96
  117
 • 3 Jilly
  107
 • 4
  100
 • 5 nguyenthilua
  5
 • 6 Hivietnam
  5
 • 1 Anhnt
  115,507
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  67,054
 • 4 draco
  61,872
 • 5 vinaqueen
  56,231
 • 6 ngocpham
  52,894
 • 7 Jilly
  52,336
 • 8 vanlong
  45,780
 • 9 Trinhlantuong
  37,892
 • 10 thocminh
  31,055
 • 1 phamque
  106,491
 • 2 ngocpham
  42,854
 • 3 Phuonghongnt
  35,170
 • 4 draco
  30,143
 • 5 asiaking
  28,675
 • 6 vanlong
  27,166
 • 7 ngale0709
  20,012
 • 8 Anhnt
  19,214
 • 9 lananhnt602
  16,938
 • 10 Lợi
  14,788