No regist

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TÀI CHO MỤC " TÔI LÀ CHUYÊN GIA FOODPAL"

trongnguyen1 14.♡.146.58
2018.08.03 10:56 273 0

본문

Bước 1: Đăng nhập tài khoản stockzero.net

Vào địa chỉ stockzero.net rồi đăng nhập tài khoản của bạn:

Nếu bạn chưa có tài khoản xem hướng dẫn đăng kí tài khoản tại đây:

https://stockzero.net/bbs/board.php?bo_table=l_v_notice&wr_id=92

Bước 2: Di chuyển chuột tới mục FOODPAl và chọn Foodpal Specialist - Vietnam

Bước 3: Click chuột vào Write để đăng tải các thông tin và hình ảnh của nhà hàng

Bước 4: Điền tên nhà hàng ở mục tiêu đề, điền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại và cảm nhận về nhà hàng ở mục nội dung như hình dưới:

Bước 5: Đăng các bức ảnh ở mục upload file sau đó nhấn KIỂM TRA để hoàn thành đăng tải Tôi là chuyên gia FOODPAL

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 89 건 - 1 페이지
제목
stockmanager 2017.09.26 40,635
stockmanager 2019.04.20 60
vancon 2019.01.22 114
vancon 2019.01.19 145
trongnguyen1 2018.10.29 297
trongnguyen1 2018.10.15 533
trongnguyen1 2018.08.27 385
trongnguyen1 2018.08.27 347
trongnguyen1 2018.08.27 320
vancon 2018.08.24 286
trongnguyen1 2018.08.23 310
trongnguyen1 2018.08.16 400
trongnguyen1 2018.08.14 294
trongnguyen1 2018.08.13 300
trongnguyen1 2018.08.06 327
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Crystall
  111
 • 2 vancon
  61
 • 3 panggo
  51
 • 4 stockmanager
  47
 • 5 kimjeunghyeon
  31
 • 6 stocking
  10
 • 7 laylay
  10
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,863
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,768
 • 1 tw0001
  318,491
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 vancon
  95,054
 • 4 ngocpham
  43,600
 • 5 Phuonghongnt
  35,230
 • 6 draco
  30,163
 • 7 asiaking
  28,899
 • 8 vanlong
  27,166
 • 9 Anhnt
  21,609
 • 10 ngale0709
  20,012