No regist

베트남 생활정보 - 사무실 공유 오픈

stockzero 123.♡.251.56
2018.03.09 07:17 199 0

Contents

베트남에 진출한 많은 기업들이 유휴 공간을 스타트업 벤쳐에 임대하는 공간입니다

정보 등록시에 1,000 스탁이 필요하고 이 정보는 3개월 유지 됩니다( 추후 변경)

포스트 차이나로 각광 받고 있는 베트남에서 많은 기업들이 성공하길 바랍니다

사무실 공유 바로가기

 

 

0
Please login or sign in

Comment List 0

no comment
Total 35 - 1 page
Subject
stockzero 2017.10.01 340 0
stockzero 2018.12.01 18 0
stocking 2018.11.10 60 0
stockzero 2018.11.05 88 0
stocking 2018.11.05 100 0
stockzero 2018.11.03 101 0
stocking 2018.11.02 90 0
stockzero 2018.11.02 89 0
stockzero 2018.10.30 104 0
stocking 2018.10.30 102 1
stockzero 2018.10.27 115 0
stocking 2018.10.18 129 0
stocking 2018.10.17 128 0
stocking 2018.10.15 117 1
stockzero 2018.10.15 123 0
stockzero 2018.10.14 120 0
stockzero 2018.10.14 104 0
stocking 2018.06.19 138 0
stockzero 2018.06.15 129 0
stockzero 2018.05.15 146 0
stockzero 2018.05.05 157 0
stockzero 2018.05.03 161 0
stockzero 2018.03.17 205 0
stockzero 2018.03.16 192 0
stockzero 2018.03.11 188 0
stockzero 2018.03.09 200 0
stockzero 2018.03.01 173 0
stockzero 2018.02.28 467 0
stockzero 2017.12.19 292 0
stockzero 2017.10.28 323 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Anhnt
  168
 • 2 stocking
  5
 • 1 Anhnt
  126,052
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,872
 • 4 vinaqueen
  56,246
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,067
 • 8 thocminh
  31,060
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 Thanhthanh
  23,507
 • 1 tw0001
  317,087
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 ngocpham
  43,558
 • 4 Phuonghongnt
  35,210
 • 5 draco
  30,143
 • 6 asiaking
  28,739
 • 7 vanlong
  27,166
 • 8 Anhnt
  20,788
 • 9 ngale0709
  20,012
 • 10 lananhnt602
  17,021