No regist

베트남 생활정보 - 사무실 공유 오픈

stockzero 123.♡.251.56
2018.03.09 07:17 114 0

Contents

베트남에 진출한 많은 기업들이 유휴 공간을 스타트업 벤쳐에 임대하는 공간입니다

정보 등록시에 1,000 스탁이 필요하고 이 정보는 3개월 유지 됩니다( 추후 변경)

포스트 차이나로 각광 받고 있는 베트남에서 많은 기업들이 성공하길 바랍니다

사무실 공유 바로가기

 

 

Comment List 0

no comment
Total 19 - 1 page
Subject
stockzero 2017.10.01 238
stocking 2018.06.19 51
stockzero 2018.06.15 48
stockzero 2018.05.15 65
stockzero 2018.05.05 67
stockzero 2018.05.03 72
stockzero 2018.03.17 103
stockzero 2018.03.16 107
stockzero 2018.03.11 99
stockzero 2018.03.09 115
stockzero 2018.03.01 110
stockzero 2018.02.28 240
stockzero 2017.12.19 202
stockzero 2017.10.28 242
stockzero 2017.10.14 294
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Anhnt
  200
 • 2 mustang96
  117
 • 3 Jilly
  107
 • 4
  100
 • 5 nguyenthilua
  5
 • 6 Hivietnam
  5
 • 1 Anhnt
  115,507
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  67,054
 • 4 draco
  61,872
 • 5 vinaqueen
  56,231
 • 6 ngocpham
  52,894
 • 7 Jilly
  52,336
 • 8 vanlong
  45,780
 • 9 Trinhlantuong
  37,892
 • 10 thocminh
  31,055
 • 1 phamque
  106,491
 • 2 ngocpham
  42,854
 • 3 Phuonghongnt
  35,170
 • 4 draco
  30,143
 • 5 asiaking
  28,675
 • 6 vanlong
  27,166
 • 7 ngale0709
  20,012
 • 8 Anhnt
  19,214
 • 9 lananhnt602
  16,938
 • 10 Lợi
  14,788