Chat Study Japanese

► when we chat each other, we study Japanese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( write & comment)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

 

From 24/07/2018 to 31/08/2018

Upload chat study japanese 100 sentence , we will give 10,000 stock trang phục coupon (one person 100 sentence and totally 20 persons) :  Nếu ban đăng tải  trong phần chat study Japanese được 100 câu, chúng tôi sẽ dành tặng bạn 10,000 stock  và phiếu mua hàng để mua được sản phẩm đồ thời trang trên web
Teach japanese by Vietnamese  : Dạy tiếng Nhật bằng tiếng Việt

If you join this event, you can advertise your ability to speak japanese : Tham gia chương trình trên web, bạn có thể tự bộc lộ năng lực tiếng Nhật của mình, quảng cáo bản thân tới khách hàng trên website.
It’s good chance to you : Đó là cơ hội vô cùng hấp dẫn.
 
Your all contents belong to stockzero : Mọi nội dung bạn đăng tải thuộc quyền sử dụng của website stockzero

全体 394 - 1 ページ
題目
Anhnt 1 H 21M 1 0
Anhnt 1 H 23M 1 0
Anhnt 1 H 25M 1 0
Anhnt 1 H 28M 1 0
Anhnt 2 H 32M 1 0
Anhnt 2 H 37M 1 0
Anhnt 2 H 39M 1 0
Anhnt 16 H 9M 2 0
Anhnt 16 H 16M 1 0
reichan 2018.08.17 2 0
reichan 2018.08.17 1 0
reichan 2018.08.17 1 0
reichan 2018.08.17 1 0
Anhnt 2018.08.17 3 0
Lợi 2018.08.16 1 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 신짜오
  10,387
 • 2 LoanNguyễn
  406
 • 3 Crystall
  228
 • 4 Kenzo
  129
 • 5 Jasonlee
  119
 • 6 Lợi
  105
 • 7 Anhnt
  103
 • 8
  100
 • 9 Lacki
  100
 • 10 Vino
  100
 • 1 Anhnt
  110,519
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  65,362
 • 4 draco
  61,872
 • 5 vinaqueen
  56,216
 • 6 ngocpham
  52,650
 • 7 Jilly
  46,625
 • 8 vanlong
  45,780
 • 9 Trinhlantuong
  37,887
 • 10 LoanNguyễn
  35,792
 • 1 phamque
  106,457
 • 2 ngocpham
  42,697
 • 3 Phuonghongnt
  35,170
 • 4 draco
  30,143
 • 5 asiaking
  28,649
 • 6 vanlong
  27,166
 • 7 ngale0709
  19,992
 • 8 Anhnt
  18,225
 • 9 lananhnt602
  15,799
 • 10 zero
  14,623