Chat Study tiếng Nhật

► when we chat each other, we study Japanese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( write & comment)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

 

From 24/07/2018 to 31/08/2018

Upload chat study japanese 100 sentence , we will give 10,000 stock trang phục coupon (one person 100 sentence and totally 20 persons) :  Nếu ban đăng tải  trong phần chat study Japanese được 100 câu, chúng tôi sẽ dành tặng bạn 10,000 stock  và phiếu mua hàng để mua được sản phẩm đồ thời trang trên web
Teach japanese by Vietnamese  : Dạy tiếng Nhật bằng tiếng Việt

If you join this event, you can advertise your ability to speak japanese : Tham gia chương trình trên web, bạn có thể tự bộc lộ năng lực tiếng Nhật của mình, quảng cáo bản thân tới khách hàng trên website.
It’s good chance to you : Đó là cơ hội vô cùng hấp dẫn.
 
Your all contents belong to stockzero : Mọi nội dung bạn đăng tải thuộc quyền sử dụng của website stockzero

全体 563 - 1 ページ
題目
haojapan 2018.12.14 1 0
nguyenthilua 2018.12.09 5 0
stocking 2018.12.09 2 0
stocking 2018.12.09 2 0
stocking 2018.12.09 2 0
stocking 2018.12.08 4 0
stocking 2018.12.08 2 0
stocking 2018.12.08 1 0
nguyenthilua 2018.12.04 2 0
nguyenthilua 2018.11.27 5 0
nguyenthilua 2018.11.26 7 0
nguyenthilua 2018.11.24 5 0
nguyenthilua 2018.11.24 5 0
nguyenthilua 2018.11.21 5 0
nguyenthilua 2018.11.15 24 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 guoxiong
  199
 • 1 Anhnt
  125,599
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,872
 • 4 vinaqueen
  56,246
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,067
 • 8 thocminh
  31,060
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 Thanhthanh
  23,507
 • 1 tw0001
  316,902
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 ngocpham
  43,558
 • 4 Phuonghongnt
  35,210
 • 5 draco
  30,143
 • 6 asiaking
  28,739
 • 7 vanlong
  27,166
 • 8 Anhnt
  20,728
 • 9 ngale0709
  20,012
 • 10 lananhnt602
  17,021