DJ LAC

[English] Try me

2018.03.12 11:52 71 0
 • - GPA :
 • - [ give star : 0 / 0 joined ]
  Original Singer   Music genre

Contents

0
Please login or sign in
- Anhnt - Activity : Economy Class / Level 9 - S-Level : 2
Stock 125,599
Activity 20,728
[A-Level 9] - Processing 61%
- Join Date : 2017-11-03 23:18:52
- Latest login : 2018-12-15 00:24:55
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 0

no comment

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +10   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 4,073 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 Happy   Listen (203)   Like ( 0)
2 xin đừng hỏi tại sao   Listen (200)   Like ( 0)
3 Dusk Till Dawn   Listen (198)   Like ( 0)
4 Yesterday (by Paul McCartney - Beatles)   Listen (198)   Like ( 0)
5 Thương em thương lắm   Listen (197)   Like ( 0)
6 Cuộc tình không may   Listen (197)   Like ( 0)
7 平凡之路—低调组合   Listen (197)   Like ( 0)
8 Muộn màng là từ lúc   Listen (196)   Like ( 0)
9 nguyện mãi yêu anh   Listen (195)   Like ( 0)
10 Bay   Listen (195)   Like ( 0)
11 1 2 3 em yêu anh   Listen (188)   Like ( 0)
12 em làm búp bê   Listen (186)   Like ( 0)
13 Phép màu tình yêu   Listen (184)   Like ( 0)
14 Để cho em khóc (+3)   Listen (183)   Like ( 1)
15 Hello Vietnam - Quynh Anh (+1)   Listen (178)   Like ( 0)
16 Vụt Sáng Thành Vì Sao   Listen (176)   Like ( 1)
17 Duyên Mình Lỡ (+2)   Listen (176)   Like ( 0)
18 In the night   Listen (173)   Like ( 0)
19 Tất cả sẽ thay em   Listen (170)   Like ( 0)
20 Ruby - 핑클   Listen (168)   Like ( 0)
The title of music
Daisy 2018.12.06 18 0
Daisy 2018.12.06 15 0
Daisy 2018.12.06 12 0
Trongnguyen 2018.11.13 71 0
Trongnguyen 2018.11.12 66 0
Trongnguyen 2018.11.07 79 0
lananhnt602 2018.10.23 103 0
lananhnt602 2018.10.23 105 0
Tamttm 2018.10.16 114 0
Daisy 2018.10.15 100 0
Daisy 2018.10.15 101 0
Daisy 2018.10.15 102 0
Tamttm 2018.10.12 114 0
Tamttm 2018.10.12 107 0
Tamttm 2018.10.12 129 0
Trongnguyen 2018.10.08 114 0
Trongnguyen 2018.10.08 108 0
Trongnguyen 2018.10.08 115 0
Trongnguyen 2018.10.04 121 0
Trongnguyen 2018.10.04 112 0
Trongnguyen 2018.10.04 126 0
Trongnguyen 2018.10.02 119 0
Trongnguyen 2018.10.02 117 0
Trongnguyen 2018.10.02 129 0
Tamttm 2018.09.28 104 0
Tamttm 2018.09.28 106 0
Tamttm 2018.09.28 102 0
Tamttm 2018.09.27 99 0
Tamttm 2018.09.26 107 0
Tamttm 2018.09.26 110 0
Tamttm 2018.09.26 101 0
Tamttm 2018.09.25 105 0
Tamttm 2018.09.25 124 0
Tamttm 2018.09.25 102 0
Trongnguyen 2018.09.24 97 0
Trongnguyen 2018.09.24 105 0
Trongnguyen 2018.09.24 95 0
Daisy 2018.09.22 115 0
Daisy 2018.09.22 104 0
Daisy 2018.09.22 96 0
Tamttm 2018.09.22 106 0
Tamttm 2018.09.22 101 0
Tamttm 2018.09.22 136 0
Daisy 2018.09.21 96 0
Daisy 2018.09.21 90 0
Daisy 2018.09.21 101 0
Tamttm 2018.09.21 122 0
Tamttm 2018.09.21 101 0
Tamttm 2018.09.21 88 0
jasmine 2018.09.20 104 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 guoxiong
  199
 • 1 Anhnt
  125,599
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,872
 • 4 vinaqueen
  56,246
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,067
 • 8 thocminh
  31,060
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 Thanhthanh
  23,507
 • 1 tw0001
  316,902
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 ngocpham
  43,558
 • 4 Phuonghongnt
  35,210
 • 5 draco
  30,143
 • 6 asiaking
  28,739
 • 7 vanlong
  27,166
 • 8 Anhnt
  20,728
 • 9 ngale0709
  20,012
 • 10 lananhnt602
  17,021