DJ LAC

[Vietnamese] Anh đang ở đâu đấy anh

2018.12.17 11:41 162 0
 • - GPA :
 • - [ give star : 0 / 0 joined ]
  Original Singer   Music genre

Hương Giang Idol

POP

Contents

0
Please login or sign in
- Daisy - Activity : Economy Class / Level 6 - S-Level : 2
Stock 1,587
Activity 7,592
[A-Level 6] - Processing 4%
- Join Date : 2017-08-20 09:27:03
- Latest login : 2019-01-17 10:15:01
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 0

no comment

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +3   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 3,866 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 Đừng chờ anh nữa   Listen (200)   Like ( 0)
2 Trảm long - Đổng Trinh   Listen (200)   Like ( 0)
3 Long way   Listen (200)   Like ( 0)
4 Arigatou - ありがとう   Listen (200)   Like ( 0)
5 ƯỚC GÌ - HANSARA   Listen (199)   Like ( 0)
6 Ước gì   Listen (199)   Like ( 0)
7 Look   Listen (199)   Like ( 0)
8 The winner takes it all   Listen (199)   Like ( 0)
9 복면가왕 음악대장 일상으로의 초대   Listen (198)   Like ( 0)
10 WILD - Troye Sivan   Listen (197)   Like ( 0)
11 chuyện tình hoa trắng   Listen (197)   Like ( 0)
12 Nhiều người ôm giấc mơ (+2)   Listen (197)   Like ( 0)
13 Hello - Adele   Listen (197)   Like ( 0)
14 Ngay mai xin chao   Listen (196)   Like ( 0)
15 Lỡ Thương Một Người   Listen (196)   Like ( 0)
16 The falts in our star - Troye Sivan   Listen (196)   Like ( 0)
17 My happy little pill - Troye Sivan   Listen (196)   Like ( 0)
18 Yêu đương gì mấy chuyện hiếm lạ   Listen (196)   Like ( 0)
19 I run to you   Listen (196)   Like ( 0)
20 Đêm Định Mệnh - Tuấn Hưng   Listen (196)   Like ( 1)
The title of music
Daisy 2018.12.17 174 0
Daisy 2018.12.17 162 0
Daisy 2018.12.17 163 0
Daisy 2018.12.06 172 0
Daisy 2018.12.06 170 0
Daisy 2018.12.06 160 0
Daisy 2018.09.21 196 0
Tamttm 2018.09.21 190 0
jasmine 2018.09.20 199 0
Daisy 2018.09.20 186 0
Daisy 2018.09.20 172 0
Tamttm 2018.09.20 188 0
Tamttm 2018.09.20 148 0
Daisy 2018.09.19 154 0
Daisy 2018.09.19 165 0
Tamttm 2018.09.19 166 0
Tamttm 2018.09.19 155 0
Tamttm 2018.09.19 150 0
jasmine 2018.09.19 166 0
Tamttm 2018.09.18 150 0
Tamttm 2018.09.18 170 0
Tamttm 2018.09.18 165 0
Daisy 2018.09.18 196 0
Daisy 2018.09.18 144 0
Daisy 2018.09.18 184 0
Trongnguyen 2018.09.17 157 0
Trongnguyen 2018.09.17 155 0
Trongnguyen 2018.09.17 155 0
Tamttm 2018.09.15 160 0
Daisy 2018.09.14 165 0
Daisy 2018.09.14 162 0
Daisy 2018.09.14 185 0
Daisy 2018.09.12 147 0
Daisy 2018.09.12 160 0
Daisy 2018.09.12 144 0
Trongnguyen 2018.09.12 167 0
Trongnguyen 2018.09.12 176 0
Trongnguyen 2018.09.11 140 0
Trongnguyen 2018.09.10 163 0
Trongnguyen 2018.09.10 141 0
Trongnguyen 2018.09.06 170 0
lananhnt602 2018.09.04 189 0
lananhnt602 2018.09.04 192 0
lananhnt602 2018.09.04 174 0
lananhnt602 2018.08.26 197 0
lananhnt602 2018.08.26 196 0
lananhnt602 2018.08.26 196 0
Daisy 2018.08.06 182 0
jasmine 2018.08.03 200 0
jasmine 2018.08.03 178 0
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  81
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,645,125
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,621,127
 • 6 vancn
  1,620,610
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  97,377
 • 10 ngocpham
  43,643