DJ LAC

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +3   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 3,806 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 bài hát buồn   Listen (200)   Like ( 0)
2 Chuyện hoa sim - Đan Nguyên (+1)   Listen (200)   Like ( 0)
3 Đừng Xin Lỗi Nữa - ERIK X MIN   Listen (200)   Like ( 0)
4 Giá ngày đầu đừng nói thương nhau   Listen (199)   Like ( 0)
5 Honestly ( 솔직히)   Listen (199)   Like ( 0)
6 Lana Del Rey - Summertime Sadness   Listen (199)   Like ( 0)
7 Hạt gạo làng ta   Listen (198)   Like ( 0)
8 EVERYBODY (+1)   Listen (198)   Like ( 1)
9 Alan Walker - Sing Me To Sleep   Listen (198)   Like ( 1)
10 Can You Hear Me - Taeyeon   Listen (198)   Like ( 0)
11 Em Ngủ Chưa?   Listen (197)   Like ( 0)
12 그대이기에   Listen (197)   Like ( 0)
13 Ta còn yêu nhau   Listen (197)   Like ( 0)
14 Happiness   Listen (196)   Like ( 0)
15 I Know   Listen (195)   Like ( 0)
16 Vì Yêu Mà Đến   Listen (195)   Like ( 0)
17 How can I tell her   Listen (195)   Like ( 0)
18 Tình có như không   Listen (195)   Like ( 0)
19 Gọi tên em trong đêm   Listen (194)   Like ( 0)
20 Chiếc lá vô tình   Listen (194)   Like ( 0)
The title of music
Daisy 2018.12.17 199 0
Daisy 2018.12.17 185 0
Daisy 2018.12.17 182 0
Daisy 2018.12.06 197 0
Daisy 2018.12.06 192 0
Daisy 2018.12.06 180 0
Daisy 2018.09.20 195 0
Tamttm 2018.09.20 169 0
Daisy 2018.09.19 175 0
Daisy 2018.09.19 183 0
Tamttm 2018.09.19 182 0
Tamttm 2018.09.19 173 0
Tamttm 2018.09.19 164 0
jasmine 2018.09.19 183 0
Tamttm 2018.09.18 172 0
Tamttm 2018.09.18 195 0
Tamttm 2018.09.18 188 0
Daisy 2018.09.18 163 0
Trongnguyen 2018.09.17 171 0
Trongnguyen 2018.09.17 167 0
Trongnguyen 2018.09.17 169 0
Tamttm 2018.09.15 183 0
Daisy 2018.09.14 182 0
Daisy 2018.09.14 177 0
Daisy 2018.09.12 162 0
Daisy 2018.09.12 176 0
Daisy 2018.09.12 160 0
Trongnguyen 2018.09.12 178 0
Trongnguyen 2018.09.12 190 0
Trongnguyen 2018.09.11 155 0
Trongnguyen 2018.09.10 177 0
Trongnguyen 2018.09.10 154 0
Trongnguyen 2018.09.06 183 0
lananhnt602 2018.09.04 192 0
Daisy 2018.08.06 194 0
jasmine 2018.08.03 191 0
jasmine 2018.08.03 187 0
Daisy 2018.08.03 174 0
Daisy 2018.08.02 170 0
Daisy 2018.08.02 181 0
jasmine 2018.08.02 168 0
Daisy 2018.08.01 195 0
Daisy 2018.07.27 175 0
Daisy 2018.07.27 199 0
Lợi 2018.06.08 183 0
ngale0709 2018.06.05 191 0
ngale0709 2018.06.05 195 0
lehong96 2018.06.02 200 0
ngale0709 2018.06.02 182 0
ngale0709 2018.06.02 166 0
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  81
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,220
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,208
 • 6 vancn
  1,621,347
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  98,435
 • 10 ngocpham
  43,643