DJ LAC

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +3   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 3,492 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 Chopsticks - YBN Almighty Jay   Listen (234)   Like ( 0)
2 With you away   Listen (233)   Like ( 0)
3 Nhịp tim   Listen (232)   Like ( 0)
4 sao chưa thấy hồi âm   Listen (230)   Like ( 0)
5 bé quét nhà   Listen (230)   Like ( 0)
6 Made Of Glass - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (229)   Like ( 0)
7 No More - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (229)   Like ( 0)
8 kiếm hồn   Listen (229)   Like ( 0)
9 lời người ra đi   Listen (228)   Like ( 0)
10 Wake me tonight   Listen (228)   Like ( 0)
11 Momma - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (226)   Like ( 0)
12 những giọt mưa sầu   Listen (226)   Like ( 0)
13 Can You Hear My Heart   Listen (226)   Like ( 0)
14 tombe la neige   Listen (226)   Like ( 0)
15 biển khát   Listen (225)   Like ( 0)
16 FYI (Know Now) - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (224)   Like ( 0)
17 sương trắng miền quê ngoại   Listen (224)   Like ( 0)
18 CHỢT NHƯ GIẤC MƠ - VÕ HẠ TRÂM   Listen (223)   Like ( 0)
19 ĐỒI HOA MẶT TRỜI- HOÀNG YẾN CHIBI   Listen (223)   Like ( 0)
20 West Coast   Listen (222)   Like ( 0)
The title of music
lananhnt602 2018.05.31 234 0
lananhnt602 2018.05.31 226 0
lananhnt602 2018.05.31 229 0
lananhnt602 2018.05.31 229 0
lananhnt602 2018.05.31 208 0
lananhnt602 2018.05.31 224 0
lananhnt602 2018.05.31 201 0
lananhnt602 2018.05.31 182 0
lananhnt602 2018.05.31 172 0
lananhnt602 2018.05.31 205 0
lananhnt602 2018.05.31 179 0
lananhnt602 2018.05.31 195 0
lananhnt602 2018.05.31 192 0
lananhnt602 2018.05.31 177 0
lananhnt602 2018.05.31 173 0
lananhnt602 2018.05.31 164 0
lananhnt602 2018.05.31 166 0
lananhnt602 2018.05.31 149 0
lananhnt602 2018.05.31 145 0
lananhnt602 2018.05.31 153 0
lananhnt602 2018.05.31 153 0
lananhnt602 2018.05.31 146 0
lananhnt602 2018.05.31 139 0
lananhnt602 2018.05.31 149 0
lananhnt602 2018.05.31 152 0
lananhnt602 2018.05.31 140 0
lananhnt602 2018.05.31 125 0
lananhnt602 2018.05.31 167 0
lananhnt602 2018.05.31 150 0
lananhnt602 2018.05.31 154 0
lananhnt602 2018.05.31 139 0
lananhnt602 2018.05.31 145 0
lananhnt602 2018.05.31 158 0
lananhnt602 2018.05.31 141 0
lananhnt602 2018.05.31 149 0
lananhnt602 2018.05.31 122 0
lananhnt602 2018.05.31 123 0
lananhnt602 2018.05.31 115 0
lananhnt602 2018.05.31 144 0
lananhnt602 2018.05.31 123 0
lananhnt602 2018.05.31 116 0
lananhnt602 2018.05.31 127 0
lananhnt602 2018.05.31 131 0
lananhnt602 2018.05.31 142 0
lananhnt602 2018.05.31 157 0
lananhnt602 2018.05.31 124 0
lananhnt602 2018.05.31 152 0
lananhnt602 2018.05.31 131 0
lananhnt602 2018.05.31 131 0
lananhnt602 2018.05.31 129 0
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  31
 • 2 panggo
  21
 • 3 guoxiong
  16
 • 4 Miêu
  15
 • 5 vntrade
  10
 • 6 stocking
  10
 • 7 vancon
  10
 • 1 vancon
  146,998
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,650,156
 • 3 connector3
  1,636,389
 • 4 lanphuong
  1,629,926
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  101,812
 • 10 ngocpham
  43,663