DJ LAC

Quy chế : bài hát bị trùng (-2,000 stock/ bài) / chỉ lấy nhạc từ trang soundcloud

DJ LAC

Music is world language   Âm nhạc là thế giới của ngôn ngữ

► You only can upload 3 songs per day in www.soundcloud.com and you can get  +3   per 1 song

► Please join our review, there are first review stock, bomb stock and lucky stock.

Search
Total 3,492 - 1 page
DJ LAC Monthly Best
1 Momma - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (427)   Like ( 0)
2 Chopsticks - YBN Almighty Jay   Listen (420)   Like ( 0)
3 Made Of Glass - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (412)   Like ( 0)
4 FYI (Know Now) - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (411)   Like ( 0)
5 Nhịp tim   Listen (411)   Like ( 0)
6 mưa đêm ngoại ô   Listen (405)   Like ( 0)
7 sao chưa thấy hồi âm   Listen (398)   Like ( 0)
8 Running With A Ghost - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (397)   Like ( 0)
9 Cái Đuôi Nhỏ (小尾巴)   Listen (396)   Like ( 0)
10 With you away   Listen (391)   Like ( 0)
11 9+1   Listen (391)   Like ( 0)
12 Moments in Time - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (389)   Like ( 0)
13 những giọt mưa sầu   Listen (389)   Like ( 0)
14 sương trắng miền quê ngoại   Listen (388)   Like ( 0)
15 lời người ra đi   Listen (388)   Like ( 0)
16 mùa đợi chờ   Listen (387)   Like ( 0)
17 Vong Xuyên   Listen (385)   Like ( 0)
18 kiếm hồn   Listen (380)   Like ( 0)
19 No More - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (379)   Like ( 0)
20 Priorities - Lil Yachty, RD, Lil Boat   Listen (377)   Like ( 0)
The title of music
lananhnt602 2018.05.31 420 0
lananhnt602 2018.05.31 427 0
lananhnt602 2018.05.31 412 0
lananhnt602 2018.05.31 379 0
lananhnt602 2018.05.31 377 0
lananhnt602 2018.05.31 411 0
lananhnt602 2018.05.31 397 0
lananhnt602 2018.05.31 345 0
lananhnt602 2018.05.31 376 0
lananhnt602 2018.05.31 389 0
lananhnt602 2018.05.31 360 0
lananhnt602 2018.05.31 373 0
lananhnt602 2018.05.31 371 0
lananhnt602 2018.05.31 346 0
lananhnt602 2018.05.31 352 0
lananhnt602 2018.05.31 322 0
lananhnt602 2018.05.31 350 0
lananhnt602 2018.05.31 331 0
lananhnt602 2018.05.31 318 0
lananhnt602 2018.05.31 302 0
lananhnt602 2018.05.31 272 0
lananhnt602 2018.05.31 318 0
lananhnt602 2018.05.31 308 0
lananhnt602 2018.05.31 324 0
lananhnt602 2018.05.31 312 0
lananhnt602 2018.05.31 314 0
lananhnt602 2018.05.31 294 0
lananhnt602 2018.05.31 320 0
lananhnt602 2018.05.31 312 0
lananhnt602 2018.05.31 334 0
lananhnt602 2018.05.31 312 0
lananhnt602 2018.05.31 291 0
lananhnt602 2018.05.31 338 0
lananhnt602 2018.05.31 305 0
lananhnt602 2018.05.31 332 0
lananhnt602 2018.05.31 281 0
lananhnt602 2018.05.31 273 0
lananhnt602 2018.05.31 270 0
lananhnt602 2018.05.31 327 0
lananhnt602 2018.05.31 286 0
lananhnt602 2018.05.31 246 0
lananhnt602 2018.05.31 267 0
lananhnt602 2018.05.31 260 0
lananhnt602 2018.05.31 280 0
lananhnt602 2018.05.31 264 0
lananhnt602 2018.05.31 233 0
lananhnt602 2018.05.31 288 0
lananhnt602 2018.05.31 261 0
lananhnt602 2018.05.31 240 0
lananhnt602 2018.05.31 221 0
Đăng Nhập
 • 1 Phuonghongnt
  1,014
 • 2 Crystall
  502
 • 3 LoanNguyễn
  304
 • 4 Miêu
  100
 • 5 Tamttm
  83
 • 6 stocking
  1
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Crystall
  31,877
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 Tamttm
  25,334
 • 11 guoxiong
  24,639
 • 12 lananhnt602
  23,778
 • 13 Thanhthanh
  23,507
 • 14 kutevaxe
  23,007
 • 15 Hang
  22,582
 • 16 kimthucnguyen
  22,452
 • 17 Kenzo
  22,451
 • 18 ThiênKim071016
  22,213
 • 19 DestinyDragon14
  21,128
 • 20 ngocpham
  20,444
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 thuy2019
  3,240,020
 • 3 vancon
  3,128,419
 • 4 vntrade
  2,462,435
 • 5 connector3
  2,444,789
 • 6 lan nhi
  2,427,414
 • 7 alison
  2,426,822
 • 8 phuong2019
  2,425,258
 • 9 lanphuong
  1,631,019
 • 10 vankr
  1,622,763
 • 11 heydramer
  1,621,694
 • 12 4conn
  1,620,075
 • 13 tw0001
  318,491
 • 14 phamque
  106,491
 • 15 ngocpham
  43,664
 • 16 Phuonghongnt
  35,717
 • 17 Crystall
  34,684
 • 18 draco
  30,276
 • 19 asiaking
  29,150
 • 20 김은화
  27,735