► when we chat each other, we study Chinese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( Copywrite belong to stockzero)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 我们一起学习中文吧

[Word] 联绵字— từ láy

Ruanqiuhe
2018.07.24 20:22 389 2

본문

1. 冷森森: Lěng sēnsēn: lạnh căm căm.
2. 冷嗖嗖: Lěng sōusōu: rét căn cắt
3. 脆生生: Cuì shengshēng: giòn tan.
4. 热腾腾: Rè téngténg: nóng hôi hổi.
5. 湿淋淋: Shī línlín: ướt nhoen nhoét
6. 静悄悄: Jìng qiāoqiāo: im phăng phắc.
7. 香喷喷: Xiāng pēnpēn: thơm phưng phức.
8. 满当当: Mǎn dāngdāng: đầy ăm ắp.
9. 熙熙攘攘: Xīxī rǎngrǎng: đông nườm nượp.
10. 绿油油: lǜ yōuyōu: xanh mươn mướt.
11. 紧巴巴: Jǐn bāba: chật ninh ních.
12. 沉甸甸: Chén diàndiān: nặng trình trịch.
13. 胖乎乎: Pàng hūhu: mũm ma mũm mĩm.
14. 怯生生: Qiè shēngshēng: sợ sà sợ sệt/ nhút nha nhút nhát
15. 迷迷糊糊: mími hūhū: mơ mơ màng màng / ngơ nga ngơ ngác.
16. 婆婆妈妈: Pópo māmā: lề rà lề rề /dài dòng .
17. 直瞪瞪: Zhí dèngdèng: thao la thao láo.
18. 急冲冲: Jí chōngchōng: cuống cuồng cuồng.
19. 冷冰冰: Lěng bīngbīng: dửng dừng dưng/ lạnh băng băng
20. 急匆匆: Jí cōngcōng: hấp ta hấp tấp.
21. 粘糊糊: nián hūhū: dính lèo nhèo.
22. 呆愣愣: Dāi lènglèng: nghền nghệt.
23. 急喘喘: Jí chuǎnchuǎn: hớt ha hớt hải.
24. 黑黝黝: hēi yōuyōu: đen xì xì
25. 毛茸茸: máo rōngrōng : xù xà xù xì
26. 孤零零: Gū línglíng: trơ trọi, lẻ loi.
27. 松松软软: Sōngsōng ruǎnruǎn: xốp xồm xộp.
28. 毛毛雨: Máomáoyǔ: mưa lâm thâm.
29. 乱糟糟: Luàn zāozāo: lanh tanh bành/ rối ra rối ren.
30. 乱哄哄: Luàn hōnghōng: ầm à ầm ào/ ầm ào
1
로그인 후 평가 가능합니다.
- Ruanqiuhe - 회원등급 : Silver / Level 1
Stock 352
Activity 311
[레벨 1] - 진행률 63%
- 가입일 : 2018-07-23 23:56:39
- 서명 : 미입력
- 자기소개 : 미입력

댓글목록 2

stocking님의 댓글

stocking 2018.07.24 23:58

我也要学习的

Ruanqiuhe님의 댓글

Ruanqiuhe 2018.07.25 00:25

嗯!我觉得这些联绵字太难记了 :( 那我们一起努力呗!

전체 82 건 - 1 페이지
제목
Brian88 2019.11.23 107 1
lac 2019.11.15 116 0
lac 2019.11.13 122 0
LoanNguyễn 2019.10.23 181 0
stockmanager 2019.09.17 219 0
stockmanager 2019.09.17 215 0
stockmanager 2019.07.13 329 0
stockmanager 2019.06.24 402 0
stockmanager 2019.06.14 350 0
stockmanager 2019.06.14 346 0
stockmanager 2019.06.14 347 0
stockmanager 2019.06.14 363 0
stockmanager 2019.06.13 365 0
stockmanager 2019.06.10 387 0
lac 2019.05.27 355 0