Chat Study tiếng Trung Quốc

► when we chat each other, we study Chinese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( Copywrite belong to stockzero)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 我们一起学习中文吧

[Word] 联绵字— từ láy

Ruanqiuhe
2018.07.24 20:22 223 2

Contents

1. 冷森森: Lěng sēnsēn: lạnh căm căm.
2. 冷嗖嗖: Lěng sōusōu: rét căn cắt
3. 脆生生: Cuì shengshēng: giòn tan.
4. 热腾腾: Rè téngténg: nóng hôi hổi.
5. 湿淋淋: Shī línlín: ướt nhoen nhoét
6. 静悄悄: Jìng qiāoqiāo: im phăng phắc.
7. 香喷喷: Xiāng pēnpēn: thơm phưng phức.
8. 满当当: Mǎn dāngdāng: đầy ăm ắp.
9. 熙熙攘攘: Xīxī rǎngrǎng: đông nườm nượp.
10. 绿油油: lǜ yōuyōu: xanh mươn mướt.
11. 紧巴巴: Jǐn bāba: chật ninh ních.
12. 沉甸甸: Chén diàndiān: nặng trình trịch.
13. 胖乎乎: Pàng hūhu: mũm ma mũm mĩm.
14. 怯生生: Qiè shēngshēng: sợ sà sợ sệt/ nhút nha nhút nhát
15. 迷迷糊糊: mími hūhū: mơ mơ màng màng / ngơ nga ngơ ngác.
16. 婆婆妈妈: Pópo māmā: lề rà lề rề /dài dòng .
17. 直瞪瞪: Zhí dèngdèng: thao la thao láo.
18. 急冲冲: Jí chōngchōng: cuống cuồng cuồng.
19. 冷冰冰: Lěng bīngbīng: dửng dừng dưng/ lạnh băng băng
20. 急匆匆: Jí cōngcōng: hấp ta hấp tấp.
21. 粘糊糊: nián hūhū: dính lèo nhèo.
22. 呆愣愣: Dāi lènglèng: nghền nghệt.
23. 急喘喘: Jí chuǎnchuǎn: hớt ha hớt hải.
24. 黑黝黝: hēi yōuyōu: đen xì xì
25. 毛茸茸: máo rōngrōng : xù xà xù xì
26. 孤零零: Gū línglíng: trơ trọi, lẻ loi.
27. 松松软软: Sōngsōng ruǎnruǎn: xốp xồm xộp.
28. 毛毛雨: Máomáoyǔ: mưa lâm thâm.
29. 乱糟糟: Luàn zāozāo: lanh tanh bành/ rối ra rối ren.
30. 乱哄哄: Luàn hōnghōng: ầm à ầm ào/ ầm ào
1
Please login or sign in
- Ruanqiuhe - Activity : Economy Class / Level 1 - S-Level : 2
Stock 352
Activity 311
[A-Level 1] - Processing 63%
- Join Date : 2018-07-23 23:56:39
- Latest login : 2018-07-30 17:58:16
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 2

stocking's comment

stocking 2018.07.24 23:58

我也要学习的

Ruanqiuhe's comment

Ruanqiuhe 2018.07.25 00:25

嗯!我觉得这些联绵字太难记了 :( 那我们一起努力呗!

Total 76 - 1 page
Subject
stockmanager 2019.07.13 9 0
stockmanager 2019.06.24 30 0
stockmanager 2019.06.14 40 0
stockmanager 2019.06.14 37 0
stockmanager 2019.06.14 37 0
stockmanager 2019.06.14 35 0
stockmanager 2019.06.13 40 0
stockmanager 2019.06.10 50 0
lac 2019.05.27 67 0
lac 2019.05.24 52 0
HuyenTrang 2019.05.23 44 0
stockmanager 2019.05.06 72 0
stockmanager 2019.05.02 77 0
stockmanager 2019.04.24 78 0
stockmanager 2019.04.23 65 0
Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  81
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,220
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,208
 • 6 vancn
  1,621,347
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  98,435
 • 10 ngocpham
  43,643