Chat Study tiếng Trung Quốc

► when we chat each other, we study Chinese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( Copywrite belong to stockzero)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 我们一起学习中文吧

[Etc] 汉越笑话

Ruanqiuhe
2018.07.24 16:47 117 3

Contents

态度
三个女人谈到一个急于结婚的男人。
17岁的少女:那男人长得是不是很英俊?
25岁的姑娘:那男人月薪多少?
35岁的处女:那个男人现在在哪里?
我遴选了三个年龄段的代表,大家怎么想呢?下面给我写评论吧!
Thái độ
Ba người phụ nữ tán chuyện về một người đàn ông đang nóng lòng muốn lấy vợ.
Thiếu nữ 17 tuổi: anh ấy có phải rất tuấn tú không?
Cô gái 25 tuổi: lương tháng anh ấy bao nhiêu?
Cô gái 35 tuổi: bây giờ anh ấy ở đâu?
1
Please login or sign in
- Ruanqiuhe - Activity : Economy Class / Level 1 - S-Level : 2
Stock 352
Activity 311
[A-Level 1] - Processing 63%
- Join Date : 2018-07-23 23:56:39
- Latest login : 2018-07-30 17:58:16
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 3

stocking's comment

stocking 2018.07.24 18:47

35岁的处女:那个男人现在在哪里? --》 为什么问这个吗?

Ruanqiuhe's comment

Ruanqiuhe 2018.07.24 20:01

我想的是这样
少女:那男人长得英俊吗?。。。。。。17岁还很年青嘛,看重外形,喜欢长得帅的男人。这是本能,想让后代基因更为优秀(无意识的) :)))))
大姑娘:那男人月薪多少?。。。。。。25岁的姑娘就知道钱的重要点了是吧?这是现实,没有物质基础,又怎能保证后代有更好的发展条件(有意识的、理性的)
老处女:那个男人现在在哪?.。。。。。 35岁的处女 :)))) 你想想35岁还是处女那就很急要结婚的吧!如果是我到35岁的时候还没结婚,我的要求很简单,只要对方是男的,单身就OK了:)))) 不要英俊,不要有多钱 :))))

stocking's comment

stocking 2018.07.24 23:57

哈哈,很有幽默感

Total 27 - 1 page
Subject
sunnyluctra 3 H 14M 1 0
sunnyluctra 20 H 27M 4 0
Trongnguyen 2018.09.19 79 0
Trongnguyen 2018.09.19 76 0
Trongnguyen 2018.09.19 75 0
Trongnguyen 2018.09.18 75 0
Trongnguyen 2018.09.18 78 0
Trongnguyen 2018.09.18 78 0
Ruanqiuhe 2018.07.25 108 0
Ruanqiuhe 2018.07.24 129 1
Ruanqiuhe 2018.07.24 118 1
Vann 2018.04.23 393 0
Vann 2018.04.19 197 0
Vann 2018.04.16 269 0
Vann 2018.04.14 202 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Anhnt
  168
 • 2 panggo
  136
 • 3 guoxiong
  132
 • 4 sunnyluctra
  120
 • 5 clicknews1
  5
 • 6 connector3
  5
 • 7 clicknews2
  5
 • 8 salescon
  5
 • 9 stocking
  5
 • 10 china
  5
 • 1 Anhnt
  126,052
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,872
 • 4 vinaqueen
  56,246
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,067
 • 8 thocminh
  31,060
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 Thanhthanh
  23,507
 • 1 tw0001
  317,087
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 ngocpham
  43,558
 • 4 Phuonghongnt
  35,210
 • 5 draco
  30,143
 • 6 asiaking
  28,739
 • 7 vanlong
  27,166
 • 8 Anhnt
  20,788
 • 9 ngale0709
  20,012
 • 10 lananhnt602
  17,021