Chat Study tiếng Trung Quốc

► when we chat each other, we study Chinese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( Copywrite belong to stockzero)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 我们一起学习中文吧

[Etc] 俗话 (1):被放鸽子

stockmanager
2019.04.12 16:26 160 2

Contents

被放鸽子 (bị cho leo cây):这种俗话的意思是 约好去做什么,对方却没出现,这就叫被对方放鸽子

你有过被放鸽子的经历吗?说来看看

 

0
Please login or sign in
- stockmanager - Activity : Manager - S-Level : 10
Stock 234,268
Activity 13,117
[A-Level 7] - Processing 75%
- Join Date : 2017-08-11 11:24:04
- Latest login : 2019-09-21 10:50:18
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 2

stocking's comment

stocking 2019.04.13 12:17

这里是教中文的地方,您写说明时候,请用越南语或者其他的语言
谢谢

lac's comment

lac 2019.04.13 12:36

被放鸽子 (bị cho leo cây): chỉ việc đã hứa hẹn chắc chắn làm gì đó nhưng cuối cùng đối phương lại không xuất hiện, tiếng việt tạm dịch là bị cho leo cây.
反正,我觉得最好的方法还是用那语言 个熟悉的、已懂的词语来解释不懂的词,概念

Total 78 - 1 page
Subject
stockmanager 2019.09.17 9 0
stockmanager 2019.09.17 12 0
stockmanager 2019.07.13 103 0
stockmanager 2019.06.24 135 0
stockmanager 2019.06.14 146 0
stockmanager 2019.06.14 132 0
stockmanager 2019.06.14 135 0
stockmanager 2019.06.14 125 0
stockmanager 2019.06.13 155 0
stockmanager 2019.06.10 174 0
lac 2019.05.27 153 0
lac 2019.05.24 150 0
HuyenTrang 2019.05.23 110 0
stockmanager 2019.05.06 182 0
stockmanager 2019.05.02 183 0
Đăng Nhập
 • 1 네모의꿈
  110
 • 2 Crystall
  31
 • 3 panggo
  21
 • 4 stocking
  10
 • 1 vancon
  146,788
 • 2 Anhnt
  130,344
 • 3 Vuongdv
  67,357
 • 4 draco
  61,914
 • 5 vinaqueen
  55,256
 • 6 Jilly
  52,446
 • 7 vanlong
  45,780
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,890
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,763
 • 6 vancn
  1,621,674
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  100,939
 • 10 ngocpham
  43,663