Chat Study tiếng Trung Quốc

► when we chat each other, we study Chinese together

► when you chat here, we'll give you 3 stock ( Copywrite belong to stockzero)

► If we think your posting is not suitable here, we'll delete and collect double stock to you get.

► 我们一起学习中文吧

[Etc] 俗话 (1):被放鸽子

stockmanager
2019.04.12 16:26 13 2

Contents

被放鸽子 (bị cho leo cây):这种俗话的意思是 约好去做什么,对方却没出现,这就叫被对方放鸽子

你有过被放鸽子的经历吗?说来看看

 

0
Please login or sign in
- stockmanager - Activity : Manager - S-Level : 10
Stock 344,885
Activity 9,399
[A-Level 6] - Processing 64%
- Join Date : 2017-08-11 11:24:04
- Latest login : 2019-04-24 17:11:52
- Sign : no
- Introduction : no

Comment List 2

stocking's comment

stocking 2019.04.13 12:17

这里是教中文的地方,您写说明时候,请用越南语或者其他的语言
谢谢

lac's comment

lac 2019.04.13 12:36

被放鸽子 (bị cho leo cây): chỉ việc đã hứa hẹn chắc chắn làm gì đó nhưng cuối cùng đối phương lại không xuất hiện, tiếng việt tạm dịch là bị cho leo cây.
反正,我觉得最好的方法还是用那语言 个熟悉的、已懂的词语来解释不懂的词,概念

Total 63 - 1 page
Subject
stockmanager 21 H 20M 2 0
stockmanager 2019.04.23 4 0
stockmanager 2019.04.22 3 0
stockmanager 2019.04.19 8 0
stockmanager 2019.04.18 5 0
stockmanager 2019.04.17 11 0
stockmanager 2019.04.13 7 0
stockmanager 2019.04.12 14 0
lac 2019.03.04 53 1
sunnyluctra 2019.01.29 43 0
sunnyluctra 2019.01.26 40 0
sunnyluctra 2019.01.25 39 0
sunnyluctra 2019.01.23 45 0
sunnyluctra 2019.01.22 45 0
sunnyluctra 2019.01.21 38 0
Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Crystall
  111
 • 2 panggo
  61
 • 3 vancon
  51
 • 4 stocking
  10
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,863
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,768
 • 1 tw0001
  318,491
 • 2 phamque
  106,491
 • 3 vancon
  95,156
 • 4 ngocpham
  43,600
 • 5 Phuonghongnt
  35,230
 • 6 draco
  30,163
 • 7 asiaking
  28,899
 • 8 vanlong
  27,166
 • 9 Anhnt
  21,609
 • 10 ngale0709
  20,012