Foodpal Specialist - Taiwan

► We need photo of place, it's not for food photo.

► I'm FOODPAL specialist (Event : from 02/08/2018 to 30/10/2018).  :  Tôi là chuyên gia FOODPAL ( Sự kiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 30/10/2018)
► Introduce 100 food place with your real photo in vietnam: We will give YSL NO1 LIPSTICK coupon (first upload 20 pesrsons). : Giới thiệu 100 địa điểm ăn uống tại Việt Nam cùng với ảnh thực tế bạn check in tại đó :  Chúng tôi sẽ dành tặng bạn 01 coupon có thể mua được thỏi son YSL màu 01 ( Chưa bao gồm phí vận chuyển )
(restaurant, bar, coffee shop and etc / photo : have to include restaurant photo) ( Nhà hàng, bar, quán cà phê...../ Ảnh : Phải bao gồm hình ảnh nhà hàng)

► Any language is ok. : Các thành viên sử dụng ngôn ngữ nào cũng được
► You have to upload your own picture. : Bạn phải upload chính những bức ảnh thực của bạn, không thể sử dụng ảnh trên internet
► We need correct  restaurant name,address and telephone number. : Chúng tôi cần đại chỉ chính xác và SĐT của nhà hàng
► Prohibit duplication : Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
► Please write down restaurant name in subject. : Vui lòng viết tên nhà hàng trong mục Subject

► one restaurant : 100 stock

 

Đăng Nhập
 • 1 Crystall
  61
 • 1 Anhnt
  130,344
 • 2 Vuongdv
  67,357
 • 3 draco
  61,914
 • 4 vinaqueen
  55,256
 • 5 Jilly
  52,446
 • 6 vanlong
  45,780
 • 7 Tamttm
  31,125
 • 8 thocminh
  31,061
 • 9 엄장윤
  26,443
 • 10 lananhnt602
  23,778
 • 1 Connector
  4,657,075
 • 2 vntrade
  1,647,220
 • 3 connector3
  1,636,311
 • 4 connector2
  1,629,502
 • 5 vankr
  1,622,252
 • 6 vancn
  1,621,347
 • 7 tw0001
  318,491
 • 8 phamque
  106,491
 • 9 vancon
  98,486
 • 10 ngocpham
  43,643