Hồ Chí Minh

Miễn phí

3 tháng

10 Like

Miễn phí 3 tháng

200,000 VND

1 tháng

8,000 STOCK

1 tháng

FOODPAL POLICY

When you advertise your restaurant, you need 500 stock (-500)

► if your restaurant get over 10 likes within 3 months, you can adviertise more 3 months.

Foodpal 3 place - 1 page
Tony123 2018.06.26 Nhà hàng Việt Nam

Dining Room Restaurant

{지도:1^|^Floor 1, 93 - 95 Hai Ba Trung, Ward Ben Nghe District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam ^|^^|^(10.777176, 106.70418999999993)}

11 AM to 3 PM and 6 PM to 11 PM daily  Cellphone 0909 628 808 and 122 877 6935  161 4 1
thanhtam752000 2018.06.13 Nhà hàng Việt Nam

NHA HANG HAI SAN VAN CHAI

{지도:1^|^02-04 LE HONG PHONG, p. THANG TAM, tp. vUNG tAU ^|^^|^(10.3478478, 107.09414800000002)}

9H - 23H30  0254 3 551899 - HOTLINE: 0901 55 88 66/ 0907 44 44 55  172 1
QuaNgon306 2018.06.05 Nhà hàng Việt Nam

Nhà Hàng Quá Ngon

{지도:1^|^306-308 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM ^|^^|^(10.7967523, 106.66513970000005)}    

9:00 - 23:00  02839918964  193