Xe hơi ở Trung Quốc bán ra trong tháng 4 giảm gần 1 nửa số lượng | FBNC