Innovation
New World
 • Cùng tớ đi khắp Nhật Bản!!!!!????

  • 2018.03.16 13:06
  • 1 comment

  Thích du lịch, thích văn hoá con người đất nước Nhật Bản! Ai muốn tìm hiểu về thắng cảnh, lịch sử, văn hoá và …

 • Rất mong cùng trải nghiệm và chia sẻ

  • 2018.03.30 16:28
  • 0 comment

  Hiện tại gia đình mình đang sống tại nhật,muốn được giao lưu học hỏi để trau dồi thêm kiến thức,trao đổi văn h…

 • Đang ki thanh vien

  • 2018.03.14 12:04
  • 0 comment

  Mình là sinh viên trường senmon ở nhật. Mình đã ở nhật được 4 năm có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng nhật. Hiệ…

Innovation
New World
 • Bussiness Translator guide

  Hi, My name is Kim Thoa. I come from Hanoi. My favorites are reading adventure books, listening…

 • Tour guide

  Hello, I am Hoa, I'm 22 years old. I'm a student of the Hanoi University of science and tech…

 • Business

  Hi, travellers. I hope that I could help you enjoy the short trip in Ho Chi Minh city bases …

 • 中-越文翻译

  能为您服务是我的荣幸

 • 旅客开心是我的容心

  希望旅客满意开心

 • 导游-翻译

  本人:阮友情 年龄:28岁 地址:越南-芽庄市 欢迎您到芽庄旅游。有需要导游-翻译请联系我微信:nghuutinhhauidt2k3 或者电话:0941713723 谢谢

 • 1 Anhnt
  6,093
 • 2 hoaii
  1,000
 • 3 BelleMaisonParosandHotel
  1,000
 • 4 Belle
  1,000
 • 5
  1,000
 • 6
  1,000
 • 7 ngale0709
  344
 • 8 ngocpham
  215
 • 9 LoanNguyễn
  170
 • 10 Vuongdv
  114
 • 1 Anhnt
  91,508
 • 2 Vuongdv
  64,582
 • 3 draco
  61,862
 • 4 ngocpham
  46,363
 • 5 vanlong
  45,780
 • 6 vinaqueen
  42,883
 • 7 Jilly
  35,340
 • 8 엄장윤
  26,443
 • 9 Tamttm
  25,802
 • 10 Hang
  22,514
 • 1 ngocpham
  41,513
 • 2 Phuonghongnt
  34,970
 • 3 draco
  30,102
 • 4 asiaking
  28,514
 • 5 vanlong
  27,166
 • 6 ngale0709
  18,172
 • 7 Anhnt
  16,447
 • 8 zero
  14,623
 • 9 Vuongdv
  8,762
 • 10 Vann
  8,621