• man's shoes

  • 2018.08.05 01:18
  • 1 comment

  DJ LAC CAFE665,000 vnd

 • 2018 shoes

  • 2018.08.05 00:50
  • 1 comment

  DJ LAC CAFE

 • bag

  • 2018.08.04 23:59
  • 0 comment

  DJ LAC CAFE

Innovation
New World
 • Hi xin chào ??????????

  • 2018.03.31 21:37
  • 0 comment

  Xin chào ????????✌???? Mình tên là Đức mọi người book mình nhé ??????…

 • Osaka-Kansai Japan

  • 2018.08.23 00:47
  • 0 comment

  Họ và Tên:Lương Thị Tuyến Quê quán:Bắc Giang-Việt Nam Tình trạng hiện tại: Là du học sinh tại Nhật Bản được …

 • Cao

  • 2018.08.13 15:53
  • 0 comment

  Du học sinh , vui vẻ , nhiệt tình ,

Innovation
New World
 • THE TRANSLATOR WHO UNDERSTAND BOTH VIETNAMESE AND …

  Hi. Mr. and Mrs. Customer.  I hope that you always get more opportunity to do business and s…

 • Life is A journey

  Hi! I’m Lan. I love travelling, reading And making friends.

 • 즐겁게 놀어갑시다

  전 앰버라고 해요.올해 26살이에요.한국어를 1동안 배웠는데 한국어 능력 시험을 4급 합격했어여.한국친구 몇명 있는데 앞으로도 한국친구들을 사귀고 싶어요..베트남사람들 친전하고 베…

 • 内市旅游

  我先自我介绍一下。我叫杜草儿,今年二十岁。我能用三个语言: 英语, 韩语和中文做交流。而我最喜欢的语言是中文。虽然现在我还没有很多做导游的经验但是我会努力提高自己的能力,努力陪各位中国朋友们一起愉快得…

 • 中越翻译

  我已经有了5年翻译经验。做事认真。热情

 • 越南翻译导游/川导

  大家好, 我叫川导(Chris),胡志明市越籍华人,会华语及广东话,本人从事导游,特别是自由行。亦从事临时翻译、私人导游、会展翻译、商务谈判、市场调查、家庭旅游团。  胡志明市TP. Hồ Chí…

Tripal Tiếng Việt ở thế giới
Vietnam tripal for foreigner
 • 1 Anhnt
  200
 • 2 mustang96
  117
 • 3 Jilly
  107
 • 4
  100
 • 5 nguyenthilua
  5
 • 6 Hivietnam
  5
 • 1 Anhnt
  115,507
 • 2 pinkladd
  83,940
 • 3 Vuongdv
  67,054
 • 4 draco
  61,872
 • 5 vinaqueen
  56,231
 • 6 ngocpham
  52,894
 • 7 Jilly
  52,336
 • 8 vanlong
  45,780
 • 9 Trinhlantuong
  37,892
 • 10 thocminh
  31,055
 • 1 phamque
  106,491
 • 2 ngocpham
  42,854
 • 3 Phuonghongnt
  35,170
 • 4 draco
  30,143
 • 5 asiaking
  28,675
 • 6 vanlong
  27,166
 • 7 ngale0709
  20,012
 • 8 Anhnt
  19,214
 • 9 lananhnt602
  16,938
 • 10 Lợi
  14,788